Facebook post by Rauman Nuorkauppakamari ry

Satakuntaliiton ja Satakunnan nuorkauppakamareiden yhteistoteutuksena toteutettava Satakunnan Vaikuttajakoulu on siirretty alkamaan tammikuussa 2021 koronatilanteen johdosta. Hakuaika kestää 30.11.2020 asti. Lisätietoa Satakuntaliiton nettisivuilta: http://www.satakuntaliitto.fi/SatakunnanVaikuttajakoulu
Satakunnan Vaikuttajakoulu nuorille alkaa tammikuussa 2021 satakuntaliitto.fi

Satakunnan Vaikuttajakoulun tavoitteena on innostaa satakuntalaisia nuoria mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, lisätä heidän ymmärrystään päätöksentekojärjestelmistä sekä auttaa heitä verkostoitumaan. Koulutus suunnataan yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneil...