Pro Rauma Säätiö

Rauman Nuorkauppakamarin Pro Rauma Säätiö myöntää apurahoja, avustuksia tai tunnustuspalkintoja innovatiivisille teoille, jotka vievät Rauman seutua eteenpäin. Säätiö haluaa rohkaista yksityisiä ja yhteisöjä hankkeisiin, jotka luovat ja edistävät Rauman seudulla sekä henkistä että aineellista hyvinvointia.

Rauman Nuorkauppakamari Pro Rauma Säätiö on tarkoituksensa mukaan jakanut stipendejä mm. Nokkela-uistimia tuottavalle Rauman Uistin Ky:lle, Maia Ossa Rissaselle kirjailija Tapio Koivukarin Ariasman-romaanin kääntämiseen, Rauman elävän musiikin yhdistys ry:lle JamHub-laitteistoa varten sekä tehnyt lahjoituksen Turun Yliopistolle Rauman opettakoulutuslaitokseen sijoittuvaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin.

Rauman Nuorkauppakamari Pro Rauma Säätiön tavoitteet tähtäävät pääomien kasvattamiseksi pitkälle tulevaisuuteen, jolloin uudet ja vielä syntymättömät nuorkauppakamarisukupolvet toimivat Rauman talousalueen hyväksi. Silloin säätiön pääoma tullee olemaan sellaisella tasolla, että sen tuotosta voi jakaa merkittävästi tuntuvampia avustuksia edistämään Rauman talousalueen hyväksi tehtävää työtä.

Pro Rauma Säätiön hallitus ja yhteystiedot