Rauman Ganal Invest Oy

Rauman Ganal Invest Oy

Rauman Ganal Invest Oy on merkitty kaupparekisteriin 30.12.1988. Yhtiön osakkeita saivat perustamishetkellä merkitä silloiset Rauman Nuorkauppakamari Ry:n piirissä toimineet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Tarkoituksena oli tutustuttaa yhdistyksen jäsenistöä osakemarkkinoiden toimintaan oman sijoitusyhtiön kautta.

Tänä päivänä Rauman Ganal Invest Oy toimii sijoitusyhtiönä, jonka pyrkimyksenä on tuottaa osakkailleen voittoa. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa vuosittain, mutta alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti kaikilla osakkailla on oltava kytkös raumalaiseen nuorkauppakamaritoimintaan.